Open brief aan de CPNB

Open brief resulteert in gezamenlijk statement initiatiefnemers en CPNB

Op 18 juni 2018 staat er in NRC Handelsblad en De Morgen een open brief waarin de CPNB, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek, wordt opgeroepen vrouwelijke auteurs minstens even frequent als mannelijke auteurs het Boekenweekgeschenk- en/of essay te laten schrijven. Dit met name omdat in afgelopen twintig jaar slechts vier keer een vrouwelijke auteur is gevraagd voor het schrijven van het Boekenweekgeschenk. Meer dan 200 schrijvers en mensen uit het boekenvak ondertekenen de brief. Na publicatie in de krant wordt hij op deze website nog eens door 300 mensen ondertekend.

Na een goed gesprek komen de initiatiefnemers van de open brief en de CPNB op 11 juli 2018 met een gezamenlijk statement. De CPNB belooft dat de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke schrijvers over de komende jaren gelijk zal zijn. Zij houdt de mogelijkheid open het ene jaar twee vrouwen te vragen voor geschenk en essay en het andere jaar twee mannen. Over de komende vijf jaar wordt volledige balans (50/50) gegarandeerd, daarna vindt er een evaluatie plaats.

Hieronder vindt u de tekst van het statement en van de open brief, inclusief de ondertekenaars. U kunt uw instemming betuigen door een e-mail te sturen aan: openbriefcpnb [at] gmail [punt] com. Uw naam wordt dan toegevoegd aan de lijst van ondertekenaars. Ook kunt u via dit e-mailadres aangeven als u op de hoogte wilt worden gehouden van toekomstige acties. Onderaan deze pagina vindt u nog een segment met veelgestelde vragen.

Gezamenlijk statement initiatiefnemers petitie & CPNB Boekenweek 2019
7 juli 2018

De bekendmaking door stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek van het thema van de Boekenweek 2019 (De moeder de vrouw, naar het gedicht van Martinus Nijhoff) in combinatie met de keuze voor twee mannelijke auteurs voor zowel het Boekenweekgeschenk als het -essay was aanleiding tot een publieke discussie. Het leidde ook tot een petitie in NRC Handelsblad en De Morgen van schrijvers en mensen uit het boekenvak. De CPNB nam daarom het initiatief tot een gesprek met een afvaardiging van de initiatiefnemers van de petitie. Dit leidde tot een open en constructief gesprek dat zich concentreerde op de rol en positie van vrouwen in de literaire wereld.

Als belangrijkste wens formuleerde de afvaardiging dat de CPNB zich sterk zou moeten maken voor een gelijkwaardige man/vrouw verdeling in de keuze voor de schrijvers van Boekenweekgeschenk en –essay.

In antwoord op de wens van de opstellers van de petitie (en de 700 mensen die deze inmiddels hebben ondertekend) dat er een gelijkwaardige man/vrouw verdeling in de keuze voor de schrijvers van Boekenweekgeschenk en –essay wordt aangehouden, komt de CPNB met de volgende afspraak:

De CPNB verbindt zich eraan dat over de komende jaren de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke schrijvers gelijk zal zijn. Wel wil de CPNB de mogelijkheid openhouden het ene jaar twee vrouwen te vragen voor geschenk en essay, het andere jaar twee mannen, waarbij nadrukkelijk de volledige balans (50/50) in deze verhouding over de jaren gegarandeerd wordt. Na vijf jaar zal dit besluit worden geëvalueerd.

Beide partijen waren het erover eens dat de keuze voor het thema voor 2019, evenals de reeds uitgenodigde schrijvers niet veranderd wordt. Om het thema zo rijk en divers mogelijk neer te zetten en van de Boekenweek 2019 een succes te maken zal - naast het geschenk door Siebelink en het essay door Isik - een gedicht van een hedendaagse dichteres als extra promotie door boekhandels en bibliotheken worden weggegeven. Ook zal met de opstellers van de petitie én anderen de samenwerking worden gezocht om in boekhandel, bibliotheek en in de media, het thema van alle kanten te belichten.

Door actief te kiezen voor gendergelijkheid en diversiteit wil de CPNB bijdragen aan een inclusieve samenleving. Dat past bij haar belangrijkste doel: leesbevordering, het stimuleren van mensen om boeken te kopen, te lenen, te lezen. Lezen leidt immers tot meer begrip voor de ander en daarmee tot een hechtere samenleving. De laatste jaren daalt het aantal jongvolwassenen én jongeren die boeken lezen sterk. Zonder lezers geen boeken, geen schrijvers. Het is de gezamenlijke opdracht van het boekenvak om dit tij te keren. Met vereende krachten, in alle diversiteit, en gezamenlijke betrokkenheid bij de literatuur en leesbevordering.

(De oorspronkelijke open brief, gepubliceerd in NRC Handelsblad en De Morgen )
Beste CPNB,

Afgelopen donderdag namen wij, ondergetekenden, kennis van de beslissing van de CPNB dat het thema van de Boekenweek 2019 ‘De moeder de vrouw’ wordt, en dat zowel het Boekenweekgeschenk als het Boekenweekessay door een man geschreven zal worden. Waarom, zo vragen wij, koos de CPNB voor dit thema waarin de vrouw wordt geïdentificeerd met de moeder (en niet met bijvoorbeeld de huisarts of de postbode)? En waarom koos de CPNB ervoor om uitgerekend onder dit thema twee mannen te vragen de Boekenweekuitgaven te verzorgen?

Vrouwen zijn als schrijver van de Boekenweekuitgaven structureel zwaar ondervertegenwoordigd. In twintig jaar tijd mochten van de CPNB slechts vier vrouwelijke auteurs een Boekenweekgeschenk schrijven. Het is bedroevend dat er anno 2018 nog altijd beargumenteerd dient te worden waarom vrouwen ook (niet te verwarren met als enige) graag iets zouden willen en kunnen zeggen, ook als het om vrouwen gaat.

Alleen zonen over hun moeders laten horen, sluit naadloos aan op de pijnlijke traditie die de woorden van vrouwen negeert, en anderen voor hen laat spreken. Lezers willen niet alleen weten hoe mannen tegen moeders aankijken. Ze willen ook de dochters horen, en de moeders zelf.

Als organisatie die het Nederlandse boek propageert, kunt u de feitelijke genderongelijkheid in het literaire veld en de maatschappij niet naast u neerleggen. De CPNB hoeft geen wegbereider te zijn, geen voorhoede, geen revolutionair instituut. Maar we leven in 2018.

We leken eindelijk één doel te delen: het aanbieden van een grote diversiteit aan literatuur, door een divers palet van schrijvers, voor een even divers lezerspubliek. Maar wat blijkt nu: zelfs bij het thema ‘De moeder de vrouw’ worden alle vrouwelijke auteurs in ons taalgebied overgeslagen.

We doen twee aanbevelingen voor de Boekenweek 2019: Ten eerste dat u – naast het reeds geplande geschenk en essay – gratis een bundel aanbiedt, waarin vrouwen en mannen in essays, gedichten en romanfragmenten aan het woord komen over moeders en moederschap.

U zou, ten tweede, ook kunnen overwegen twee essays te laten schrijven over het gedicht ‘Moeder’ van Vasalis, één door een vrouwelijke en één door een mannelijke auteur.

Bijke Aarts, Bette Adriaanse, Jan van Aken, Wiljan van den Akker, Astrid Alben, Ernst van Alphen, Karin Amatmoekrim, Jan Willem Anker, Dr. Hans Anten, Orli Austen, Arita Baaijens, Joost Baars, Marein Baas, Barnita Bagchi, Anne Becking, Esther op de Beek, Neske Beks, Bas Belleman, Abdelkader Benali, Sunny Bergman, Marjan Berk, J. W. (Hans) Bertens, Hanna Bervoets, Stephan Besser, Aliefka Bijlsma, Alfred Birney, Henk Blanken, Lilian Blom, Elleke Boehmer, Bianca Boer, Britta Böhler, Mark Boog, Lucette ter Borg, Monica Boschman, Beitske Bouwman, Frank Brandsma, Monique van Brandwijk, Anneke Brassinga, Marc Brester, Corina Breukink- Prosper, K. Brillenburg Wurth, Anne Broeksma, Tsead Bruinja, Maurits de Bruijn, Anna de Bruyckere, Geert Buelens, Rosemarie Buikema, Monique Burger, Piet Calis, Bart Chabot, Maghiel van Crevel, Maria van Daalen, De Nieuwe Oost, Wintertuin, Ellen Deckwitz, Nikki Dekker, Jeroen Dera, Willem Tieske Derks, Feike Dietz, Yra van Dijk, Adriaan van Dis, Daan Doesborgh, Kees van Domselaar, Mirthe van Doornik, Maarten Doorman, Bart FM Droog, Irwan Droog, Peter van Druenen, Hanneke van Eijken, Anna Enquist, Femke Essink, Edwin Fagel, F.J.M de Feijter, Eelco Ferwerda, Mira Feticu, Anne Folkertsma, Gaston Franssen, Dennis Gaens, Clarice Gargard, Megan M. Garr, Johanna Geels, Hélene Gelens, Annemieke Gerrist, Merlijn Geurts, Elke Geurts, Vivian de Gier, Anton de Goede, Saskia Goldschmidt, Babs Gons, Ortwin de Graaf, Amarantha Groen, Marieke Groen, Lolies van Grunsven, Theo d’Haen, Laurens Ham, Erik Jan Harmens, Sanneke van Hassel, Mariëtte Haveman, Marjolijn van Heemstra, Daphne de Heer, Thomas Heerma van Voss, Margriet van Heesch, Anne-Fleur van der Heiden, A.F.Th. van der Heijden, Sylvia Heimans, Roman Helinski, Kristien Hemmerechts, Mirjam van Hengel, Joke Hermsen, Stefan Hertmans, Krijn Peter Hesselink, Ingmar Heytze, Koen Hilberdink, Rozalie Hirs, Bregje Hofstede, Klaas ten Holt, Helena Hoogenkamp, Isabel Hoving, Philip Huff, Auke Hulst, Tom Idema, Tjitske Jansen, Esther Jansma, Sasja Janssen, Toef Jaeger, Jente Jong, Maite Karssenberg, Renee Kelder, Shira Keller, Mensje van Keulen, Bernke Klein Zandvoort, Els Kloek, Ewout van der Knaap, Emily Kocken, Enne Koens, Marije Koens, Petra Kok, Emy Koopman, Klaas Knooihuizen, Josje Kraamer, Rashid Kraan, Marcella van der Kruk, Esther Kuyper, Willemijn Lamp, Anke Laterveer, Maartje Laterveer, Ilse Josepha Lazaroms, Celia Ledoux, Joke van Leeuwen, Tessa Leeuwsha, Lotte Lentes, Gerry van der Linden, Joke Linders, Paulien Loerts, Jannah Loontjens, Edith Louw, Jurgen Maas, Kiza Magendane, Jamal Mahjoub, Geert Mak, Nausicaa Marbe, Melle Maré, Renée van Marissing, Lieke Marsman, Alma Mathijsen, Marita Mathijsen, Lisanne Mathijssen, Kathy Mathys, Nicolaas Matsier, Vonne van der Meer, Frank Meester, Mariët Meester, Marie Meeusen, Eva Meijer, Aad Meinderts, Ann Meskens, K. Michel, Thomas Möhlmann, Janita Monna, Ianthe Mosselman, Bertram Mourits, Marleen Nagtegaal, Olave Nduwanje, Saskia Noort, Anousha Nzume, Merlijn Olnon, Joost Oomen, Lodewijk van Oord, Christine Otten, Willem Jan Otten, Jamal Ouariachi, Leonoor Overstegen, Diana Ozon, Monika van Paemel, Astrid Panis, Liedeke Plate, Gustaaf Peek, Herman Philipse, Sanne Pieters, Saskia Pieterse, Piet Piryns, Dieuwke van der Poel, Arie Pos, Jente Posthuma, Jan Postma, Anne Provoost, Marja Pruis, Eefje Rammeloo, Miriam Rasch, Wanda Reisel, Bram de Ridder, Matthijs de Ridder, Marieke Lucas Rijneveld, Roos van Rijswijk, Jonathan Robijn, Aafke Romeijn, Alexis de Roode, Isabelle Rossaert, Mirjam Rotenstreich, Frans Ruiter, Simon(e) van Saarloos, Annet Schaap, Elly Scheele, Cathelijn Schilder, K. Schippers, Jowi Schmitz, Erik Schumacher, Maya Shamir, Anja Sicking, Marijn Sikken, Katinka Simonse, Shantie Singh, Pauline Slot, Sarah Sluimer, Maxime Smit, Maartje Smits, A.L. Snijders, Fleur Speet, Esther Sprikkelman, Maria Stahlie, Kila van der Starre, Herman Stevens, Bianca Stigter, Daan Stoffelsen, Yentl van Stokkum, Fabian Stolk, Claudia Straatmans, Henk van Straten, Els Stronks, Sayonora Stutgard, Pieke Stuvel, Nina Targan Mouravi, Frank Tazelaar, Myrle Tjoeng, Florence Tonk, André van der Toorn, Franca Treur, Iris van der Tuin, Manon Uphoff, Anne Vegter, Lot Vekemans, Marischka Verbeek, Annelies Verbeke, Maaike Verrips, Taïs Vezo, Ivo Victoria, Sven Vitse, Maria Vlaar, Romana Vrede, Frank van Vree, Saskia de Vries, Samuel Vriezen, Jeroen Vullings, Elly de Waard, Helga Walop, Lisa Weeda, Frank Westerman, Hannah van Wieringen, Dorien de Wit, Maartje Wortel, Nelleke Zandwijk, Sophie Zijlstra, Ineke Zuidema.

Tevens ondertekend door:

Eva Bouman, Dean Bowen, Eva Cossee, Ernestine Comvalius, Charlotte van den Broeck, Ramsey Nasr, Jan Ritsema, Philip Snijder, Anna van Suchtelen, Bernard Wesseling, Eva Kelder, Anne van de Wetering, Merijn Schipper, Hester Overmars, Vicky Francken, Lars van der Werf, Kiki Coumans, Bram Ieven, Arjan de Bruine, Herman van Bostelen, Miek Smilde, Marjonne Maan, Hester Knibbe, Xavier Roelens, Han van der Vegt, Evelien Chiau, Meredith Greer, Ingeborg Honsveld, Floor Buschenhenke, Hella Peterse, Vincent van Meenen, Lisanne Snelders, Claudia van der Werf, Corina Koolen, Merit Vessies, Women's March The Netherlands, Adinda V, Mia You, Paul Pelsser, Belle Tonk, Jolanda Kooijmans, Evelyne Shamier, Natasja van Loon, Hester van Hasselt, Jaap Robben, Griet Menschaert, Eva Hillhorst, Sarah van Binsbergen, Thijs Feuth, Richard van den Berg, Gabriëlle Jurriaans, Gerwin van der Werf, Anne van Winkelhof, Maaike Bergstra, Esther Peze, Harm Hendrik ten Napel, Raoul de Jong, Rodante van der Waal, Liza de Rijk, Anouk van der Zee, Christiaan Lomans, Marron Das, Petra de Hamer, Jolanda Pikkaart, Muis Luijten, Anne Eekhout, Aukelien Weverling, Marjan Penterman, Elianne Meijer, Marianne Driessen, Joske Janszen, Chris Haak, Arnoud Rigter, Carmen van Bruggen, Karlijn de Blecourt, Ciel Versteegh, Anneke van Wolfswinkel, Sebald van der Waal, Cindy Jansen, Dave Boomkens, Suzanne Sanders, Femke Govaart, Martijn Nieuwerf, Iduna Paalman, José Boom, Cecile Collin, Willemien Westenenk, Lans Stroeve, Laura Broekhuysen, Marianne Bauman, Darja Menkveld, Persis Bekkering, Valesca van Rees, Kim van Kaam, Elgar Snelders, Yvette Kolthof, Ingrid van der Graaf, Jarmo Berkhout, Elke Cremers, Lynn van Ewijk, Jolanda Ivonne Clément, Eeltsje Hettinga, Lauralouise Hendrix, Jirke Poetijn, Peter Verhelst, Saskia Stehouwer, MP Reitsma, Lineke van Roon, Simone Atangana Bekono, Yvonne van Rens, Manja Topper, Frances Welling, Wanda Gloude, Wilma Geldof, Lydia de Leeuw, Gaea Schoeters, Sanne van der Meij, Steffie de Vaan, Feline May, Agnes Andeweg, Maria de Gier, Dennis van de Pligt, Evelien Vos, Christoph Buchwald, Althea Browne, Usha Marhé, Rose Doolan, Maarten Inghels, Maarten Praamstra, Anouk Smies, Max Urai, Valerie Bongaarts, Nadia de Vries, Sarah Smeets, Obe Alkema, Ingebord Lesener, Henk van Renssen, Joke Huisman, Judit Neurink, Lies Aris, Mathijs Hoogenboom, Esmée van den Boom, Renée Vink, Nafiss Nia, Lies van Gasse, Martin Beversluis, Louis Stiller, Martine de Vos, Yvon Né, Nisrine Mbarki, Olga Leonhard, Larissa Schulte Nordholt, Jürgen Smit, Alfred Schaffer, Maartje Luif, Roos Versteegh, Sara Polak, Marlies Bonnike, Willemijn Tillmans, Esther Didden, Maarten van der Graaff, Mayke op 't Hoog, Eva van Ooijen, Marion Vredeling, Julia van Weijen, Maartje Kroonen, Anne Ferkinghoff-Koornstra, Marjolijn van Kooten, Tjadine Stheeman, Tjeerd Posthuma, Joni Schers, Hanneke van Dongen, QS Serafijn, Aly Freije, Joost Poort, Inge Boulonois, Rob Willemse, Ditte Pelgrom, Carly Everaert, Laurens van der Linde, Fabienne Janssen Lok, Merel Barends, Rob Schouten, Hannah Mars, Christa Brouwer, Tanny Dobbelaar, Nanda Roep, Diet Groothuis, Jacinta van de Ven, Ine Billenkamp, Esmee Huijten, Peter Bronsgeest, Marcel Rutten, Joni Zwart, Marieke van Ommeren, Catharina Blaauwendraad, Daphne van den Broek, Lavinia Steinfort, Thalia Ostendorf, Dimitri Kruithof, Ashley Boom, Paul M. Rigolle, Linda Veldman, Koen Stassijns, Juliet Gagnon, Nico Lippe, Heidi Koren, Lyleke Muus, Maartje Jacquet, Henk Abma, Isabelle Buhre, Anneroos Goosen, Frank van Doeselaar, Tamara Stroevelaar, Esther van der Wegen, Sofie van den Enk, Rosa Vis, Didi de Paris, Babet Hogervorst, Daniëlle Fluks, Jacco Pranti, Maritza Dubravac, Anje Romein, Bianca Sistermans, Karel ten Haaf, Marian Daems, Joëlle Daems, Valerie Schulte Nordholt, Henriëtte Verschuren, Elma Biekman, Catherine Vuylsteke, Johan Goud, Yvonne van der Werff, Barbera van Reijswoud, Shanna de Ruiter, Elfie Tromp, Roos van den Eerenbeemt, Meike Franke, Charles van den Leeuwen, Lia van Gemert, Anthonya Visser, Astrid Bamberg, Elske Schotanus, Madeleine Kukic, Jessie Rozemuller, Mirjam Boelsums, Anita Damkot, René Appel, An Kramer, Jeanet van Omme, Hannah Aalbers, Reinjan Mulder, Nick Boers, Pieter Stokkink, Ricardo Brouwer, Marie-Anne Wits, Marike Nijland, Minke Postma, Judith Uyterlinde, Nelleke Boerkoei, Els Snick, Thessa Verwolf, Karin Roos, Sacha Bastiaan, Wendy Schuchmann, Babette Straus, Lisa Rooijackers, Hans Kloos, Sarah Bracke, Maartje Griffioen, Heske ten Cate, Aafke van Hoof, Michiel van Kempen, Anne Büdgen, Stefanie van der Pligt, Aafje de Roest, Annelies Lantsoght, Bastiaan Kalmeyer, Martin Knaapen, Marten Janse, Christophe Vleminckx, Esma Moukhtar, Christine Kliphuis, Miranda de Haan, Kobus Carbon, Maxine de Jong, Bodil Jurg, Mark Boningsegna, Afred Jeronimus, Charlotte van Zanten, Christely van Mourik, Ingrid Meurs, Daphne van Schaik, Maarten Sebastiaan Hol, Kester Freriks, Matty de Vries, Jan Teerstra, Filip Fokkens, Aline Douma, Lida Dijkstra, Jeemijn Scheen, Romy Winkel, Arja Veerman, Jeanette Ploeger, Jan F. Deckwitz, Marja Vuijsje, Thom van Hoek, Renske Sinkgraven, Nicole Kaandorp, Jos van Hest, Miara Fraikin, Charlotte Ehrhardt, Willem Claassen, Marije de Wit, Annette Zeelenberg, Hans Purper, Mara Verdaasdonk, Aaricia Kayzer, Mirjam Groen, Paul den Hollander, Renée Schmeetz, Sarah van Vliet, Christien Franken, Astrid Bamberg, Josha Zwaan, Froukje van der Velde, Gisèle Mambre, Frederique Heman, Welmoet Gerritsen, Johanna Jansen, Mirjam van der Puijl, Erik Lindner, Agnes Willigenborg, Eric Visser, Anke Verschueren, Sabrina Beek, Karin Lachmising, Anne van Amstel, Mustafa Stitou, Stephen Deul, Linde Loes Rose, Julia Le Fevre, Annelot Prins, Suzanne van Geuns, Wiebe Dooper, Anna Hermans, Jan Uitenbroek, Alja Spaan, Marieke Kolkman, Aukje van Rooden, Patrick Boone, Ruud Uphoff, Anne Borsboom, Eva Schaap, Coen Peppelenbos, Joanan Rutgers, Maria Boonzaaier, Truus Matti, Peggy Pitwell, Eva Stegmeijer, George Moormann, Aleida Ten Harkel, Pascal Flohr, Mirjam van der Zee, Storm Vogel, Eline van der Ploeg, Berdie Bartels, Paula Lina, Catherine Koekoek, Suzanne Matia, Jentl van Wijk, Jenny van den Berg, Nazmiye Oral, Motell Rijnen, Wouter van Reek, Rina Sikkema, Mieke Teunissen, Rina Sikkema, Jana Beranová, Maaike Timmers, Femke Brockhus, Michelle Jeuken, Inger Kolff, Jacinta van de Pol, Harrie Hageman, Floor Loppersum, Manou van de Sande, Jeroen Zijlstra, Hannie Massuger, Johanna Jansen, Gitta Poelstra, Loes Schouten, Liz Luyben, Jacqueline Smit, H.P. van Coller, Daniël van Saveur, Kate Roiphe, Eva Nobbe, Berend Meester, Annemarié van Niekerk, Jaap Goedegebuure, Lucia Albers, Petra Doeve, Barbara Jansma

Veelgestelde vragen

---Mogen mannen van jullie niet over vrouwen/moeders schrijven?
Natuurlijk wel. Wij willen voor niemand bepalen waarover hij of zij zou moeten schrijven. Wij vragen aandacht voor het feit dat de stem van vrouwen stelselmatig minder wordt gehoord in de literatuur. Dat wordt duidelijk uit wetenschappelijk onderzoek maar ook, onder meer, uit het feit dat de afgelopen 20 jaar, slechts 4 vrouwelijke auteurs werden gevraagd het Boekenweekgeschenk te schrijven. Ook in andere media zijn vrouwen minder zichtbaar en krijgen zij minder spreektijd. Wij vinden het van belang dat deze tendens wordt doorbroken, zowel in de literatuur als in de samenleving.

----Maar: ‘De moeder de vrouw’ is een gedicht van Martinus Nijhoff, dat is toch een mooi literair thema?!
De Boekenweek is er om mensen te enthousiasmeren en (nog meer) aan het lezen te krijgen. De doelgroep van de Boekenweek is heel breed. Lang niet iedereen zal bij 'de moeder de vrouw ' direct aan de dichter Nijhoff denken. Het thema roept bij velen ook associaties op met de man die in de kroeg roept: “Ik moet snel naar huis om te eten anders krijg ik het aan de stok met moeder de vrouw.” Maar belangrijker nog: juist óver moeders en vrouwen lezen we ook graag verhalen, gedichten en romans ván vrouwen en moeders.

----Er is toch niks mis met het thema van de Boekenweek?
Nee, met het thema op zichzelf is niets mis, want ieder thema kan en mag onderwerp van literatuur zijn. Over de presentatie van dit thema voor de Boekenweek 2019 zijn de meningen verdeeld, ook onder de ondertekenaars van deze brief. Sommigen vinden de keuze voor Nijhoffs gedicht te oubollig. Anderen stelden een gedicht van Ida Gerhardt voor of van een hedendaagse dichteres. De meesten vinden de keuze voor twee mannelijke schrijvers voor het Boekenweekgeschenk en -essay, in combinatie met dit thema, duidelijk maken dat er een structureel gebrek is voor het perspectief van - en aandacht voor vrouwelijke schrijvers.

----Waarom gaat de brief alleen over mannen en vrouwen, en niet over diversiteit in het algemeen?
De brief, en de daaropvolgende gesprekken, zijn een directe reactie op een bericht dat betrekking heeft op alle mannen en vrouwen. Het speerpunt van deze actie is dan ook ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Wij zijn voor inclusiviteit. Vanzelfsprekend moet er aandacht zijn voor diversiteit op het vlak van kleur, etnische achtergrond, afkomst en genderidentiteit.

----Wie zijn jullie?
De actie is een initiatief van Wiljan van den Akker, Babs Gons, Sanneke van Hassel, Tjitske Jansen, Esther Jansma, Jannah Loontjens, Eva Meijer, Christine Otten, Roos van Rijswijk, Fleur Speet, Florence Tonk en Manon Uphoff. Een deel van de groep was al met elkaar in gesprek toen het Boekenweekthema bekend werd. Daarop volgde het initiatief tot het schrijven van een open brief. Anderen sloten zich aan en deelden hun kracht en kunde. Zo maakte Joost Baars deze website waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.

---Wat nu?
Voorlopig gaat de aandacht uit naar het gesprek dat nog gaande is tussen de CPNB en de opstellers van de brief. Het plan is om later meer te ondernemen op het vlak van gelijke kansen en diversiteit in de letteren. Met wie en in welke vorm is nog niet duidelijk. Als je op de hoogte gehouden wilt worden, ons wilt steunen en/of graag betrokken wilt zijn, schrijf je in voor de maillijst (link).

---Kan ik de brief nog ondertekenen?

Ja, zeker! Klik hier en stuur zo een mail naar de beheerders van onze website, dan wordt je naam toegevoegd.

---Kan ik nog meer?
Ja, sluit je bij ons aan! Stuur ons een mail .